Diabetische voet

Behandeling €44,00
Bijbetaling zorgprofiel 2,3,4 voor niet medisch noodzakelijke handelingen: € 18,-

Voor het verwijderen van nagellak tijdens de pedicurebehandeling wordt €5,- extra in rekening gebracht.

Voor een diabetes of reuma patiënt is het zeer belangrijk om de voeten regelmatig te onderhouden. Dit om eventuele problemen tijdig te signaleren. In principe is de behandeling hetzelfde als bij een niet- diabetici of reuma patiënt. Wij moeten echter voorzichtiger te werk gaan om wondjes te voorkomen, en gebruiken aangepaste frezen en producten.

Vergoeding:

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte van de pedicurebehandeling bij cliënten met diabetes of reuma. U kunt informatie daarover terugvinden in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

In geval van diabetes is het zorgprofiel, vastgesteld door uw diabeteszorgverlener, bepalend of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Bij de bepaling van uw zorgprofiel wordt er gekeken of er sprake is van andere aandoeningen of van medicijngebruik die het risico verhogen op diabetische voetproblemen.

Indien u zorgprofiel 0 of 1 heeft wordt de voetzorg niet meer vergoed vanuit de basis verzekering. Vanuit de aanvullende verzekering kunt u meestal wel een gedeeltelijke vergoeding krijgen.

Indien u zorgprofiel 2, 3 of 4 heeft wordt u eerst doorverwezen naar de podotherapeut voor de eerste screening/behandeling. De podotherapeut bepaalt welke medisch noodzakelijke voetzorg u nodig heeft en de frequentie van de behandelingen. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan. Vergoeding van de medisch noodzakelijke voetzorg vindt plaats vanuit de basisverzekering.

De verzekering verstaat onder medisch noodzakelijke voetzorg alleen die handelingen die nodig zijn om diabetische voetproblemen te voorkomen. Werkzaamheden die buiten de medisch noodzakelijke voetzorg vallen, worden door de pedicure bij u in rekening gebracht.